Cementiris municipals de Palamós i Sant Joan

Àrea de Brigada i Cementiris

C/ Joan Maragall, 9, (cantonada c/ Orient).
brigada@palamos.cat
Tel: 972 60 00 26 / 972 31 84 38
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

Palamós compta amb dos cementiris municipals el de Palamós i el de Sant Joan de Palamós. L'Ajuntament realitza l'administració i manteniment dels cementiris de la vila portant a terme les següents actuacions:

- Concessió de drets funeraris sobre parcel·les i sepultures amb la percepció dels tributs corresponents.

- Construcció i conservació dels nínxols.

- Neteja, vigilància i direcció dels cementiris.

- Atorgament d'autoritzacions per a la prestació de serveis funeraris-

- Registre de sepultures

La concessió del dret funerari sobre les sepultures és temporal.

Els cementis de Palamós es troben regulats en el Reglament de règim interior dels cementiris municipals de Palamós i Sant Joan (BOP núm. 53 de 03.05.1988).

Els serveis d’exhumació i inhumació dels Cementiris de Palamós els realitza l’empresa AUFUCE,SL, mitjançant el contracte de serveis signat el mes de març de 2023.

Mitjançant la Seu electrònica de l'Ajuntament de Palamós o bé trucant al telèfon 972.60.00.26 Serveis Econòmics Gestió Tributària, en l'Ordenança fiscal número 9, aconseguireu informació sobre la taxa del servei dels cementiris municipals, serveis funeraris i autoritzacions o concessions de sepultures

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments