Cementiris municipals de Palamós i Sant Joan

Negociat de Cementiris / Oficina Tècnica de L'Espai Públic

C/ Joan Maragall, 9, (cantonada c/ Orient).
brigada@palamos.cat
Tel: 972 60 00 26
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Palamós compta amb dos cementiris municipals el de Palamós i el de Sant Joan de Palamós. L'Ajuntament realitza l'administració i manteniment dels cementiris de la vila portant a terme les següents actuacions:

- Concessió de drets funeraris sobre parcel·les i sepultures amb la percepció dels tributs corresponents.

- Construcció i conservació dels nínxols.

- Neteja, vigilància i direcció dels cementiris.

- Atorgament d'autoritzacions per a la prestació de serveis funeraris-

- Registre de sepultures

El dret funerari sobre les sepultures és temporal establint-se dues possibilitats: 10 anys o 50 anys.

Els cementis de Palamós es troben regulats en el Reglament de règim interior dels cementiris municipals de Palamós i Sant Joan (BOP núm. 53 de 03.05.1988).

L'Ajuntament de Palamós ha atorgar autorització per a la prestació de serveis funeraris a l'empresa MÈMORA SERVICIOS FUNERARIOS SL, sense perjudici de la possibilitat d'altres empreses a realitzar aquestes prestacions d'acord amb la normativa vigent.

Mitjançant la Seu electrònica de l'Ajuntament de Palamós o bé trucant al telèfon 972.60.00.26 Serveis Econòmics Gestió Tributaria, en l'Ordenança fiscal número 9, aconseguireu informació sobre la taxa del servei dels cementiris municipals, serveis funeraris i autoritzacions o concessions de sepultures.

En compliment d'allò que disposa l'article 3.2 de la Llei 2/1997, de 3 d'abril a través de Memora Servicios Funerarios SL, telèfon 972.210.358 obtindreu informació actualitzada sobre les seves prestacions i preus.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments