Servei d’Habitatge


C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 12 – 17230 Palamós
servei.habitatge@palamos.cat Habitatge@baixemporda.cat
Tel: 972 318 551
Els dijous de 10 a 14h, amb cita prèvia.

Des del Servei d’Habitatge, en conveni amb el Consell Comarcal el Baix Empordà per a la implementació de les polítiques d’habitatge, es tramiten i gestionen totes les qüestions relacionades amb l’habitatge social i els ajuts públics que ofereix la Generalitat de Catalunya relatius a l’habitatge i, de manera especial, s’hi duen a terme les següents gestions:

. Informació i assessorament del ciutadà en matèria d’habitatge per tal de poder donar una resposta adequada a cada cas.

. Gestió de la Borsa de mediació per al lloguer social, per tal de facilitar el contacte entre propietaris d’habitatges desocupats i llogaters de residència habitual.

. Tramitació dels diferents ajuts, subvencions i prestacions de lloguer per a recolzar a les famílies en mantenir al dia el pagament de les quotes. Son ajuts adreçats a diferents col.lectius i vinculats a un període de convocatòria.

. Tramitació d’altres prestacions de caràcter urgent per a evitar la pèrdua de l’habitatge de residència habitual, tant de lloguer com de propietat, o bé per tal de facilitar l’accés a un nou habitatge en cas de pèrdua d’aquest per un procés de desnonament.

. Tramitació de les subvencions a fons perdut o ajuts en forma de prèstecs per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial.

. Tramitació de les subvencions per a obres d’arranjaments a l’interior d’habitatges de residència habitual per a persones grans.

. Generar altes de les cèdules d’habitabilitat de segona ocupació i facilitar còpies de cèdules d’habitabilitat en vigor.

. Tramitació dels Informes d’Adequació dels habitatges INF01 I INF04 per al Departament de Treball, afers socials i família per a persones que volen reagrupar un familiar o bé renovar permisos.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments