Servei d'Informació Geogràfica

Servei d'informàtica

C. Major, 56 - 17230 Palamós
Tel. 972 60 00 26 - Fax. 972 31 61 10
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h
sig@palamos.cat

El servei d’informació geogràfica és un àrea del Departament de Serveis Tècnics que depèn de la Regidoria d’Urbanisme, Brigada Municipal, Habitatge i Ports de l’Ajuntament de Palamós. El seu objectiu és gestionar la plataforma informàtica per el tractament i visualització d’informació georeferenciada.

Les tasques més importants d’aquesta àrea és:

1) Posar a disposició als diferents departaments i veïns en generals tota la informació geogràfica disponible a l’administració local mitjançant una plataforma única de visualització.

2) Gestionar el intercanvi, accés i utilització de dades geogràfiques d’altres administracions i entitat amb prestació de serveis públics a l’Ajuntament.

3) Desenvolupar treballs de camp per l’aixecament d’informació

4) Desenvolupament d’eines personalitzades per la carrega, edició i visualització d’informació geogràfica.

5) Generació d’informes tècnics amb la utilització d’eines d’anàlisis territorial, entre d’altres.

Aquesta àrea treballa en equip amb els diferents departaments de l’administració per assolir la màxima interoperabilitat del servei d’informació geogràfica municipal (SIGM).


Enllaços d'interès

  • ICC Institut Cartogràfic de Catalunya

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments