Servei Local de Català

Teresa Cuadrado i Mauri
Tècnica de normalització lingüística

C/ de la Riera 31
17230 Palamós
Tel. i Fax 972 60 09 90
palamos@cpnl.cat
De dilluns a dijous de 10.30 a 13.30 h

El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens creat a partir de la voluntat comuna de la Generalitat i de nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb l’objectiu de facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits.

EMPRESES i ORGANITZACIONS: Perquè el català sigui present en tots els àmbits. Plans a mida per a empreses i entitats que volen iniciar un procés de normalització lingüística: anàlisi lingüística, pla de formació del personal, assessorament lingüístic.

CATALÀ PER A ADULTS: Per millorar els coneixements de català. Formació presencial i a distància (Parla.cat). Cursos per aprendre a parlar el català (nivells bàsic i elemental). Cursos per aprendre a usar correctament el català escrit (nivells intermedi i de suficiència).

ASSESSORAMENT: Per resoldre dubtes i escriure en català amb seguretat. Informació sobre recursos lingüístics. Revisió de documents breus.

Una xarxa de 22 centres de normalització lingüística... al vostre servei, a tot el territori.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments