Urbanisme

Jaume Viñolas Segarra
Arquitecte Municipal

C. Major, 56 - 17230 Palamós
Tel. 972 31 66 62 - Fax. 972 31 61 10
urbanisme@palamos.cat

L’objectiu principal de l’àrea d’urbanisme és la planificació, ordenació i desenvolupament urbanístic sostenible del municipi, això es du a terme mitjançant les següents activitats específiques con:

1) La gestió del planejament urbanístic

2) El desenvolupament de projectes i direcció de les obres d’urbanització

3) Els projectes d’obres ordinàries municipals.

4) Llicències d’obres menors i majors.

5) El servei d’habitatge.

6) La gestió del Sistema d’Informació Geogràfica Municipal (SIGM)

7) La disciplina urbanística, entre d’altres

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments