Departament d'Ensenyament

Mili Retortillo Carmona

C/ de la Riera 31 - 17230 Palamós
Tel. 972 31 87 02
mili.retortillo@palamos.cat
Horaris d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 10 a 13 i de 14 a 18 hores.

El departament d’ensenyament impulsa i promou l’acció educativa municipal, vetlla per a que l’oferta educativa s’adeqüi a les necessitats reals de Palamós. Per tant atenem les demandes i inquietuds de la ciutadania, intentant donar resposta als interessos i necessitats sociolaborals d’una societat dinàmica i canviant.

Informem i orientem de tots els recursos i programes educatius de que disposa el municipi.

Les competències obligatòries i voluntàries que assumeix actualment l’Ajuntament de Palamós són:

Participa en la programació de l’ensenyament en el municipi, promovent i fent la gestió administrativa del Consell Escolar Municipal (Principal òrgan de debat i participació de la comunitat i educativa), informant sobre diferents temes educatius, dinamitzant diverses comissions de treball i fent propostes a les diferents administracions.

Presideix i convoca l’alcalde.

Intervé en els òrgans de participació escolar, consells escolars de centre, designa un representant d’ entre els membres del consistori per a participar en els consells escolars de centre.

Creació i gestió de la llar d’infants municipal L’ Estel de Mn.Gumersind. Durant el curs escolar i durant el període estival, mesos de juliol i agost.

Cooperació en la creació i construcció i manteniment del centres educatius públics del segon cicle d’educació infantil i educació primària; cedeix els terrenys per a la construcció de nous centres públics escolars i col•labora amb l’administració educativa en les reformes.

Es fa càrrec de servei de neteja i el subministrament del combustible.

Dota de personal no docent per a tasques de vigilància i consergeria.

Dóna suport a l’activitat docent amb recursos materials, pedagògics i personals.

Elabora estudis per a la planificació local sobre l’ensenyament.

Gestió i direcció de la Unitat d’ Escolarització Compartida. UEC amb conveni amb la Generalitat de Catalunya.

Organitza , en conveni amb la Generalitat de Catalunya, el programa de garantia social, PTT/PQPI .Programa de Qualificació Professional Inicial.

Gestió de l’ Escola Municipal de Formació per a Adults.

Promou i/o col•labora amb els diversos projectes juntament amb altres departaments municipals.

Participa en els processos de preinscripció i matrícula, mitjançant les Comissions d’ Escolarització que presideix la inspecció educativa del departament d’ Ensenyament de la Generalitat.

Acull, informa i dóna suport a la gestió en l’escolarització fora de termini durant tot l’any.


Destacats

  • Relació de centres docents a Palamós
  • ESCOLA MUNICIPAL D'ADULTS (EMAP)
  • Llar d'Infants L'Estel
  • PTT
  • Unitat d'Escolarització Compartida
  • VOLUNTARIAT EDUCATIU
  • Palamós Ciutat Educadora - PEC
  • Enllaços
  • Generalitat de Catalunya

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments