Ensenyament

Mili Retortillo Carmona

C/ de la Riera 31 - 17230 Palamós
Tel. 972 31 87 02
mili.retortillo@palamos.cat

El Departament d'Ensenyament impulsa i promou l'acció educativa municipal, vetlla per a que l'oferta educativa s'adeqüi a les necessitats reals de Palamós. Atén les demandes i inquietuds dels veïns en els àmbits educatius i sociolaborals.

Actualment, l'Ajuntament assumeix competències obligatòries i voluntàries:

• Participa en el Consell Escolar Municipal, promovent i fent la gestió administrativa, informat sobre diferents temes educatius, dinamitzant diverses comissions de treball i fent propostes a les administracions. L'alcalde el convoca i presideix.

• Intervé en els òrgans de participació escolar, els consells escolars del centre, designant un representant d' entre els membres del consistori per a participar-hi.

• Gestiona la llar d'infants municipal l'Estel de Mn. Gumersind. Durant el curs escolar i en el període no lectiu; els mesos de juliol i agost.

• Coopera en la creació i construcció i manteniment dels centres educatius públics.

• Dóna suport a l'activitat docent amb recursos materials, pedagògics i personals.

• Gestiona la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC), en conveni amb la Generalitat de Catalunya.

• Organitza, en conveni amb la Generalitat de Catalunya, Programa de Formació i Inserció (PTT/PFI).

• Gestiona l'Escola Municipal de Formació per a Adults (EMAP).

• Promou i/o col•labora en els diversos projectes socioeducatius, juntament amb altres departaments municipals.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments