Servei d'Arxiu Municipal

Carme Adroher Bona
Arxivera municipal

Parc dels Països Catalans, 3
17230 Palamós
www.serveiarxiumunicipalpalamos.cat
carme.adroher@palamos.cat
arxiumunicipal@palamos.cat
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 h a 14 h
Dijous de 9 h a 18 h
Primer dissabte de mes de 9 h a 13 h

El Servei d’Arxiu Municipal és responsable de la salvaguarda, l'organització, la gestió i la divulgació dels documents generats i rebuts per l’Ajuntament de Palamós des del s.XIII fins a l’actualitat. Custodia, també, fons i col•leccions documentals de particulars, associacions i empreses vinculades al municipi.

Com a servei públic és un element bàsic de suport a la gestió municipal, una plataforma d’informació i documentació a disposició de l’Ajuntament i de la ciutadania. Té com a missió la protecció i la recuperació del patrimoni documental del municipi.

Custodia prop de 1.600 m lineals de documentació, dels quals quasi 50 metres són documents de Palamós i de Sant Joan anteriors a l’any 1900. El Servei d’Arxiu ofereix informació documental i bibliogràfica sobre Palamós, consulta de documents (amb excepció dels que estan subjectes a restricció legal), suport a la recerca, assessorament sobre tractament de la documentació, activitats pedagògiques i col•laboració en iniciatives de difusió del patrimoni del municipi.


Destacats

  • Noves bases del Premi de Recerca 2018-2019
  • Blog del Servei d'Arxiu Municipal de Palamós
  • Exposició «Dos pobles, un municipi»
  • Reial Sentència 1799-1800
  • Comptes municipals 1860
  • Expedient d'agregació de Sant Joan 1940-1942

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments