Estructura i organització

Alcalde Sr. Lluís Puig Martorell (ERC-AM)

 • Primer tinent d’alcalde: Sr. Jordi Pallí Esteva
 • Segon tinent d’alcalde: Sra. Maria Puig Ferrer
 • Tercer tinent d’alcalde: Sr. Emili Colls Fontanet
 • Quart tinent d’alcalde: Sr. Xavier Lloveras Balmaña

L'Alcaldia de Palamós, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladores de les bases de règim local, ha residenciat les corresponents competències en la persona titular de l'Alcaldia, amb les funcions relatives a:

 • Hisenda

 • Seguretat, Mobilitat i Via Pública

Va procedir segons decret de l'Alcaldia de 22 de juny de 2015 l’establiment d’un règim de delegació de competències a favor de diferents regidors, amb les funcions relatives a:

1.- Regidor Sr. Jordi Pallí Esteva (CiU), se li atribueixen les següents competències:

 • Urbanisme
 • Obra Pública
 • Habitatge
 • Activitats

2.- Regidora Sra. Maria Puig Ferrer (ERC-AM), se li atribueixen les següents competències:

 • Recursos Humans
 • Organització
 • Atenció Ciutadana
 • Participació

3.- Regidor Sr. Emili Colls Fontanet (ERC-AM), se li atribueixen les següents competències:

 • Promoció Econòmica
 • Turisme
 • Comerç
 • Empresa
 • Fires
 • Mercats

4.- Regidor Sr. Xavier Lloveras Balmaña (ERC-AM), se li atribueixen les següents competències:

 • Medi Ambient
 • Sanitat Pública
 • Joventut

5.- Regidor Sr. Francesc J. Subirats Martí (CiU), se li atribueixen les següents competències:

 • Cultura
 • Patrimoni
 • Arxiu

6.- Regidora Sra. Natàlia Casellas Parra (ERC-AM), se li atribueixen les següents competències:

 • Ensenyament
 • Acció Social
 • Cooperació

7.- Regidor Sr. Joan Barba Gallardo (ERC-AM), se li atribueixen les següents competències:

 • Esports
 • Brigada
 • Cementiris
 • Protecció Civil

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments