20/06/2022 Servei municipal d’Habitatge Palamós

Palamós obre inscripcions per accedir al seu primer projecte d’habitatge social cooperatiu

La cooperativa Sostre Cívic, amb la col•laboració de l’Ajuntament de Palamós, impulsa la primera promoció d’habitatges socials en règim cooperatiu del municipi, i el primer projecte d’habitatge cooperatiu d’obra nova a les comarques gironines. El període d'inscripcions al projecte s’obrirà amb una primera sessió informativa presencial que tindrà lloc el dimecres 29 de juny, a les galeries Carme, i seguirà amb dues sessions telemàtiques més, concretament el 7 i 14 de juliol. El 25% dels habitatges es destinaran prioritàriament a col•lectius específics que tenen especial dificultat en accedir a l’habitatge: jovent, gent gran i famílies monoparentals.

L’Ajuntament de Palamós ha acollit aquest matí la presentació de la campanya d’incorporacions a la que serà la primera promoció d’habitatges socials en règim cooperatiu del municipi, i el primer projecte d’habitatge cooperatiu d’obra nova a les comarques gironines. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de Palamós, Lluís Puig; la tècnica de projectes i convivència de la cooperativa Sostre Cívic, Mandi Domingo; i la regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Palamós, Maria Puig.

Fa un any l’Ajuntament de Palamós va signar la cessió d’ús a Sostre Cívic dels terrenys públics on es construirà aquest edifici, ubicats a l’avinguda de Catalunya i amb una superfície global de 1.000 m2. El projecte de Palamós es concreta en un edifici de 34 habitatges amb aparcament i espais col•lectius complementaris que s’emmarca en l’estratègia compartida entre la cooperativa i el consistori del municipi, d’oferir habitatge cooperatiu i assequible, incrementant el parc d’habitatges destinat a polítiques socials.

Sessions informatives
El període d'inscripcions al projecte s’obrirà amb la primera sessió informativa que tindrà lloc el dimecres 29 de juny, a l’espai municipal polivalent de les galeries Carme (c/ de Dídac Garrell, 10, 1r pis) a partir de les 18 h. Totes les persones interessades a assistir a aquesta primera sessió, cal que facin la seva inscripció a: palamos.sostrecivic.cat.

Durant la campanya es realitzaran dues convocatòries informatives més, en aquest cas en un format telemàtic. La primera el dijous 7 de juliol, i la segona el dijous següent dia 14, totes dues a les 18 h. En aquest cas també es requerirà fer inscripció prèvia a: palamos.sostrecivic.cat.

La campanya es complementa amb l’edició de 10.000 fulletons informatius que es distribuiran per tots els habitatges del municipi, comerços i equipaments municipals, així com la difusió del projecte mitjançant les xarxes socials municipals.

Garantir el dret a l’habitatge als col•lectius més vulnerables
L’objectiu principal del projecte d’habitatges socials en règim cooperatiu és garantir el dret a l’habitatge digne i adequat a Palamós sota un model no especulatiu i fora del mercat, per tal que puguin accedir a un habitatge estable i assequible col•lectius prioritaris que el mercat immobiliari deixa fora, com la gent jove menor de 35 anys, les famílies monoparentals o els majors de 65 anys.

És per això que dels 34 habitatges previstos i qualificats de protecció oficial, el 25% es destinaran prioritàriament a aquests col•lectius específics. També tindran prioritat les persones empadronades al municipi de Palamós o que acreditin un històric d’empadronament continuat de com a mínim deu anys.

Els habitatges es gestionaran sota el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: un model a cavall entre la propietat i el lloguer, en què la tinença de l’immoble pertany a la cooperativa i les veïnes que en són sòcies participen i gaudeixen d’un dret d’ús indefinit, transmissible i a un preu assequible.

Aquest mecanisme fa possible que els habitatges tinguin un preu assequible: tot i que les xifres encara són estimatives acausa de l’estat inicial del projecte, les quotes d’ús previstes dels habitatges són d’entre 430 i 680 €, i es calcula que les sòcies hauran de fer una aportació inicial parcialment retornable d’entre 12.000 i 17.000 €.

Una promoció de propietat i gestió col•lectiva
Aquest projecte es desenvolupa en un procés de cogestió democràtica i participativa de les persones sòcies usuàries, a través de comissions i una assemblea del grup impulsor que pren les decisions de manera acompanyada per l’equip tècnic de l’entitat. En concret, en el projecte de Palamós, aquest procés participatiu de codisseny s’inicia a partir de l’aprovació del projecte arquitectònic bàsic i l’obtenció de la preceptiva llicència d’obres.

Sostre Cívic
L’entitat Sostre Cívic, és una cooperativa integral d’habitatges i persones usuàries en règim de cessió d’ús, sense ànim de lucre i d’iniciativa social que promou projectes d’habitatge, entre d’altres, mitjançant la construcció, rehabilitació, conservació i administració d’habitatges, locals i edificacions per a l’aprofitament i benefici dels seus associats, d’acord amb un model més just d’accés i tinença, no especulatiu, transformador i emparat en els principis de l’economia social i solidària.

Foto: (d'esquerra a dreta) la tècnica de projectes de Sostre Cívic, l'alcalde de Palamós i la regidora d’Habitatge, durant la presentació de la campanya d’incorporacions a la promoció d’habitatges cooperatius.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments