16/10/2020 Urbanisme

S'inicia la construcció d'un nou col•lector per a una millor canalització de les aigües residuals d'una part del barri vell de Palamós

Les obres s'iniciaran el proper dilluns 19 d'octubre i permetran garantir una millor evacuació de les aigües residuals de la zona, eliminant els sobreeiximents d’aigua residual i disminuint l’excés de càrrega en alguns punts de la xarxa. Els treballs previstos se centraran en el darrer tram d'uns 120 metres de l'avinguda de l'Onze de Setembre, entre el carrer de Tauler i Servià i les Escales del Casino. El període d'execució de les obres és d'unes set setmanes, amb un cost global d'uns 103.000 euros que seran finançats íntegrament per la Companyia d'Aigües de Palamós.

El proper dilluns 19 d'octubre començaran, amb els treballs inicials, les obres de construcció d'un nou col•lector per a una millor canalització de les aigües residuals d'una part del barri vell de Palamós.

Es tracta concretament del darrer tram d'aquest sistema de sanejament, concretament aquell que canalitza les aigües brutes provinents del sector sud del barri vell de Palamós (zona del Pedró) i que ho fa en el darrer tram de l'avinguda de l'Onze de Setembre d'uns 120 metres, des del carrer de Tauler i Servià i fins davant les Escales del Casino, on connecta finalment amb la galeria que condueix aquestes aigües a l'estació de bombeig ubicada a Les Pites.

Actualment aquesta part final de la xarxa compta amb un calaix que, pels anys i dimensions, ha quedat obsolet quan hi ha situacions de molt cabal hidràulic que, de vegades, han provocat saturacions del sistema amb abocaments al carrer.

Amb aquesta obra es permetrà garantir una millor evacuació de les aigües residuals de la zona del Pedró, eliminant els sobreeiximents d’aigua residual i disminuint l’excés de càrrega en alguns punts de la xarxa. Aquest projecte complementarà les millores d'aquest tram de xarxa del barri Vell, que fa uns dos anys ja va incloure la separació de la canalització de les aigües plujanes de les residuals en diversos carrers d'aquest àmbit.

La nova canonada tindrà un diàmetre de mig metre amb capacitat sobrada per les necessitats d'aquest sector. A banda el projecte que s'executarà preveu no enderrocar l'actual instal•lació, que podria actuar de reforç de la nova si en algun moment es requerís.

Dos trams diferenciats
En una primera fase s'actuarà en el tram, d'uns 55 metres, que va des de l'avinguda de l'Onze de Setembre (davant les Escales del Casino), fins a l'inici del carrer del Club Nàutic (baixada del port). Durant aquest procés d'obres en aquest tram, es donarà pas alternatiu a la circulació de vehicles mitjançant control semafòric.

La segona fase afectarà una secció de l'avinguda de l'Onze de Setembre d'uns 63 metres que transcorre per l'àmbit de la Planassa, concretament la que va des del carrer de Tauler i Servià i fins al carrer del Club Nàutic (baixada del port). En aquest cas caldrà tancar completament aquest tram al pas de vehicles.

Les tasques de canalització del nou col•lector tindran una durada de set setmanes amb un pressupost global de 103.755 euros, un cost que serà finançat íntegrament per la Companyia d'Aigües de Palamós.

Foto: el tram entre de l'Onze de Setembre (davant les Escales del Casino), fins a l'inici del carrer del Club Nàutic (baixada del port) afectat per les obres del col·lector.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments