10/06/2019 Via Pública

L’Ajuntament de Palamós arranja diversos trams de vorera de la zona de La Fosca

Els operaris de la Brigada Municipal han refet la superfície d'un tram de vorera del carrer de Josep Pla, i actualment executen la construcció d'un parterre a la vorera del camí de Cap de Planes. Aquestes actuacions d’arranjament formen part del programa de manteniment i millores que la Brigada Municipal realitza durant l’any en places, carrers i espais públics de la vila.

Operaris de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Palamós estan realitzant durant aquests dies, l'execució de millores en diversos trams de vorera del sector de La Fosca.

Es tracta concretament de les obres del tram de la vorera del carrer de Josep Pla, comprés entre el camí vell de La Fosca i la carretera de La Fosca, on durant la setmana passada es varen fer les tasques que han permès poder retirar el sauló existent a la vorera i així poder refer de nou tota la superfície en aquest cas amb formigó.

Nou parterre en un tram de vorera del camí de Cap de Planes
A banda aquesta setmana s'han iniciat les tasques de millora d'una altra vorera de la zona de La Fosca. Es tracta concretament de la secció de vorera ubicada al camí de Cap de Planes, entre els carrers del Reg i la carretera de Sant Esteve.

Aquest projecte preveu poder millorar estèticament aquest tram de vorera, així com minimitzar els possibles desperfectes dels panots més propers a la soca dels arbres, que sovint es deterioren o trenquen a causa principalment del desenvolupament en superfície de les arrels d’algun d'aquests arbres.

Els treballs que realitza la Brigada es basen en la construcció d'un parterre que s'estén proper al bordó de la vorera i en paral•lel al carrer, seguint la línia dels arbres que hi ha ubicats. Aquest parterre, un cop enllestit, es reomplirà de terra vegetal.

Programa de manteniment de la via pública
Aquestes actuacions d’arranjament formen part del programa de manteniment i millores que la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Palamós executa durant l’any en places, carrers i espais públics de la vila.

Foto: el tram de vorera del camí de Cap de Planes que està arranjant aquesta setmana la Brigada Municipal.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments