20/02/2019 Servei de Premsa

L'Ajuntament de Palamós decreta els serveis mínims municipals que s’hauran de mantenir demà dijous durant la jornada de vaga

El servei de consergeria dels centres d’ensenyament, els serveis d'atenció al ciutadà i de recursos humans i de consergeria s’han considerat serveis essencials de prestació a la ciutadania.

Davant la jornada de vaga general que s’ha convocat per demà dijous dia 21 de febrer, formulada per la Intersindical-CSC, l’Ajuntament de Palamós ha determinat els serveis mínims que s’hauran de mantenir.

En aquest sentit l’Ajuntament de Palamós ha considerat que el servei de consergeria dels centres d'ensenyament, els serveis d'atenció al ciutadà i de recursos humans i de consergeria, son serveis essencials per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria directament els ciutadans en un àmbit tan sensible com l'ensenyament, així com en la possible necessitat de presentació de documents a l'administració o de comunicació amb els ciutadans.

Amb aquest objectiu s'han dictat les mesures necessàries per tal de mantenir els serveis mínims, en base al principi de garantia de l'autonomia municipal, i al contingut de l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Serveis mínims
Amb tot s’ha determinat els següents serveis mínims que s’hauran de mantenir demà dia 21 de febrer durant la jornada de vaga

Departament d'Ensenyament: Els centres d'educació infantil i primària han de garantir l'horari d'obertura i tancament de les escoles (8:30 a 9:00, 12:00 a 12:30; 15:00 a 15:30 i 16:30 a 17:00).

Departament d'Organització:
•OAC: Garantir durant l'horari d'atenció ciutadana, de 9 a 18 hores la presència d'una tramitadora- informadora.
•Recursos humans: garantir la presència d'un efectiu
•Agutzil notificador: garantir la presència d'un efectiu.

Llar d'infants: Determinar que els serveis mínims a garantir a la Llar d’Infants son d’una persona de l’equip directiu per centre de treball i un terç de la plantilla durant tota la jornada.

Foto: Ajuntament de Palamós.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments