19/02/2019 Urbanisme

S'inicia el projecte urbanístic de millora integral d'una part de l'àmbit de l'Eixample, a Palamós

El sector de l’Eixample on s’actua està delimitat pels carrers Indústria, Carmel, Enric Vincke i l'avinguda del President Francesc Macià, i inclou tots els trams de carrers interiors d'aquest perímetre, concretament els perpendiculars a mar, carrers Avió, Mercè i Carmel, i els paral•lels a mar, com són els carrers de Santa Bàrbara, Santa Marta i Sant Antoni. El projecte integral inclou la urbanització dels carrers amb noves voreres i paviment d’asfalt. Amb aquesta actuació es vol millorar el pas dels vianants, adaptant aquests espais a la normativa per a les persones amb minusvalideses i pacificant la circulació dels vehicles. Les obres també incidiran en l’abastament d’aigua, reemplaçant la xarxa de sanejament per un sistema de recol•lecció separatiu; així com la modernització de la senyalització horitzontal i vertical, i la ubicació de mobiliari urbà i espais enjardinats. El pressupost d’aquest projecte integral és d'uns 734.600 euros finançats majoritàriament per l’Ajuntament amb un 70% i la resta, el 30%, mitjançant contribucions especials. Les obres d'arranjament d'aquesta zona tenen un termini d'execució de vuit mesos.

Aquesta setmana s'ha engegat el projecte urbanístic de millora integral d'una part de l'àmbit de l'Eixample, a Palamós. Les feines s'han iniciat concretament pel carrer de Carmel, que està afectat per aquestes obres en el seu tram comprés entre l'avinguda del President Francesc Macià i el carrer de la Indústria.

Aquest destacat projecte actua en un àmbit important del municipi, delimitat pels carrers Indústria (al nord), Carmel (est), Enric Vincke (oest), i l'avinguda del President Francesc Macià (sud), i inclou tots els trams de carrers interiors d'aquest perímetre, concretament els perpendiculars a mar, carrers Avió, Mercè i Carmel, i els paral•lels a mar, com són els carrers de Santa Bàrbara, Santa Marta i Sant Antoni.

Les obres inclouen la urbanització d'aquests carrers amb noves voreres i paviment d’asfalt. Amb aquesta actuació es vol millorar el pas dels vianants, adaptant aquests espais a la normativa per a les persones amb minusvalideses i pacificant la circulació dels vehicles. D'aquesta manera en els carrers Avió, Mercè i Carmel (amb una distància entre façanes reduïda d’uns 5.50/5.80 m aproximadament), s'ampliaran les voreres i es mantindran els carrers sense aparcament.

En aquests casos la tipologia del carrer serà del tipus tradicional amb les voreres a un nivell superior al vial de circulació de vehicles, que es reduirà en les cantonades a nivell del paviment asfàltic per facilitar el creuament dels carrers als vianants.

En els carrers Santa Marta i Sant Antoni amb una distància entre façanes més gran (7.80 m aproximadament), es mantindrà l'aparcament de vehicles en un dels costats ampliant les voreres per arribar als 90 cm. El carrer Santa Bàrbara (amb una distància entre façanes més petita d’uns 7.30/40 m aproximadament), s'eliminarà l'aparcament de vehicles, prioritzant el pas de vianants i fent un vial més tou amb arbrat i voreres molt més amples, entre 1,50 i 2,50 m.

Finalment al carrer Santa Bàrbara el projecte elimina l'aparcament en benefici de la circulació de vianant, deixant una calçada mínima de circulació 3.50m, una ampla vorera de més de 2.00 m amb arbrat viari i, a la banda mar, una vorera d'uns 1.25 m.

Les obres també incidiran en l’abastament d’aigua, reemplaçant la xarxa de sanejament per un sistema de recol•lecció separatiu; la modernització de la senyalització horitzontal i vertical, la ubicació d'alguns punts de nou enllumenat públic (la majoria ja ha estat substituït recentment per noves lluminàries), així com de mobiliari urbà i espais enjardinats.

Pressupost i terminis
Aquest projecte integral s'ha adjudicat a l’empresa Excavaciones Ampurdan 2000 SL, per un preu de 734.600 euros, que són finançats majoritàriament per l’Ajuntament de Palamós amb un 69,24% i la resta, el 30,76%, mitjançant contribucions especials.

Les obres d'arranjament d'aquesta zona tenen un termini d'execució de vuit mesos, als que s’ha de sumar els dos mesos d'estiu, juliol i agost, en els quals aquestes tasques s’hauran d’aturar en compliment de l’ordenança de soroll.

El projecte s'ha iniciat ara pel carrer de Carmel i preveu que segueixi pels carrers de Sant Antoni, Santa Marta i Santa Bàrbara (en el seu tram entre carrer Carmel i de la Mercè) i posteriorment seguirà en altres fases pel carrer de la Mercè, carrer Avió, en direcció al carrer d'Enric Vincke.

Foto: Inici del procés d'obres de l'Eixample al carrer de Carmel.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments