06/03/2018 Serveis Econòmics

L'Ajuntament de Palamós tanca l’exercici 2017 amb un resultat positiu de més de dos milions d'euros

D'aquest gruix de diners només es podran destinar a inversions prop d'un milió d'euros, que és el percentatge que marca la llei. Amb aquesta dada el pressupost 2017 segueix la tendència positiva de les liquidacions pressupostàries dels darrers anys. Aquesta bona dinàmica econòmica ha permès que l’endeutament del municipi se segueixi reduint, passant del 46% en el qual estava situat ara fa aproximadament un any, al 33,34% actual. L'objectiu municipal és poder seguir rebaixant aquest índex durant el 2018. Els bons resultats econòmics d'aquests darrers anys són fruït del treball de gestió i control de la despesa que s'aplica des de les respectives àrees municipals sota la supervisió dels Serveis Econòmics de l'Ajuntament de Palamós.

L’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Palamós ha dut a terme el tancament de l’exercici 2017, amb el resultat positiu de 2.265.396,96 euros.

A aquesta dada cal afegir-li que el romanent positiu de tresoreria acumulat en els darrers anys a l'Ajuntament de Palamós se situa en un global de més de 4.493.304,66 euros. Aquesta xifra fa evident l'obtenció de superàvit en termes d'estabilitat financera que en aquest cas és de prop de 2.510.159,89 euros.

D'aquest gruix de diners resultants del tancament positiu de l'exercici de 2017, l'Ajuntament de Palamós només podrà destinar 938.096,98 euros a inversions financerament sostenibles que s'hauran d'executar durant aquest any 2018. La resta del superàvit serà designat, tal com estableix la llei, a la reducció de l'endeutament financer i altres despeses pressupostàries.

Amb aquestes xifres positives el pressupost de 2017 segueix la tendència de les liquidacions dels darrers anys que han permès reduir l’endeutament del municipi fins a un 33,34%. L'Àrea de Serveis Econòmics segueix treballant en l'amortització de deute, per tal de seguir rebaixant durant el 2018 aquest percentatge que aproximadament fa un any era del 46%.

El superàvit global aconseguit és el resultat d’un treball de gestió que des de l’Àrea de Serveis Econòmics s'ha realitzat potenciant l’estalvi i el control de la despesa, on les àrees municipals tenen un paper rellevant amb el control i gestió directa dels seus pressupostos. A banda cal destacar també la tasca realitzada per a poder seguir incrementant el nivell d’ingressos en els pressupostos municipals.

Foto: la façana de l'edifici de l'Ajuntament de Palamós.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments