09/02/2018 Serveis Econòmics

Palamós atorgarà un global de 15 mil euros en la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes

El període de tramitació d'aquests ajuts és obert fins al 30 de setembre i cal sol•licitar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós. El tipus d’actuació subvencionable són per a obres que s’hagin portat a terme entre l’1 d'octubre de 2017 i el 30 de setembre de 2018, en habitatges de més de 20 anys d'antiguitat. Dins la tipologia d'intervencions subvencionables s'inclou el sanejament, reparació i pintat de la façana principal i, de manera complementària, la reparació de cornises, d'elements ornamentals, de ràfecs i balcons. L'import dels ajuts econòmics seran de fins al 50% del cost de l'execució i de fins al 100% de l'import de la taxa per la tramitació de la comunicació o llicència urbanística.

Avui dijous, 8 de febrer, l'Ajuntament de Palamós ha obert el termini de sol•licituds d'ajuts per a la millora i rehabilitació de façanes.

Un any més el pressupost municipal destina un total de 15 mil euros a aquest ajut, mitjançant el qual es permet fomentar la rehabilitació d'habitatges de Palamós, ajudant en aquest cas a millorar les façanes d'immobles, amb la qual cosa es repercuteix en la seguretat de veïns i vianants, així com en la imatge general de l'espai públic.

El període de sol•licitud d'aquest ajut s'allargarà fins al 30 de setembre, i caldrà tramitar-la a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós (carrer Major, 56), acompanyada de la llicència urbanística atorgada en el moment de l'execució d'obres, la còpia de les factures de l’actuació realitzada i les fotografies de la façana abans i després de la millora.

Els ajuts van adreçats a immobles residencials de fins a quatre habitatges, amb més de 20 anys d’antiguitat i que no hagin estat rehabilitats en els darrers 10 anys.

Aquesta ajuda la poden sol•licitar tant els propietaris dels immobles com la comunitat de propietaris, en el cas d’edificis en propietat horitzontal. El tipus d’actuació subvencionable s'emmarca a obres que s’hagin portat a terme entre l’1 d'octubre de 2017 i el 30 de setembre de 2018, i dins l'àmbit de sanejament, reparació i pintat de la façana principal dels immobles, admetent-se de forma complementària que s’inclogui la reparació de cornises, element ornamentals, ràfecs i balcons.

També es podran incloure actuacions de reparació o substitució d’altres elements integrants de la façana, com obertures, baranes, baixants, canals de recollida d’aigües, l’import de les quals podrà representar un increment de fins al 20 % de l’import de les actuacions generals realitzades a façana.

L'import dels ajuts econòmics seran de fins al 50% del cost de l'execució i de fins al 100% de l'import de la taxa per la tramitació de la comunicació o llicència urbanística, sense superar un import màxim de 2.500 euros.

La dotació total de la partida destinada a subvencions per a la rehabilitació de façanes es repartirà en règim de concurrència no competitiva i que, en cas de no haver-hi crèdit suficient, seran objecte de prorrateig entre tots els sol•licitants.

Per a més informació sobre el procés i tramitació d'aquestes subvencions cal adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana ubicada a l'edifici de l'Ajuntament de Palamós (carrer Major, 56) tel: 972 60 00 26.

Foto: imatge de l'actuació de millora en una façana d'un habitatge del municipi.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments